Կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ խորհրդի անվանական կազմ

խորհուրդ