Չդասակարգված

աշխատանքային օրագիր

ԱՇԽ.ՊԼԱՆ-Մայիս

Չդասակարգված

Ուսումնադաստիարակչական պլան

միջոցառումներ պդֆ

աշխատանքային օրագիր

ԱՇԽ.ՊԼԱՆ-Մայիս

 

Չդասակարգված

Մայիսյան հերոսամարտերի 100-ամյակին նվիրված

100-ամյակ պդֆ

Չդասակարգված

2018 թվականի I եռամսյակի հաշվետվություն

File

Չդասակարգված

Նախահաշիվ

naxahashiv

Չդասակարգված

IV եռամսյակի հաշվետվություն

հաշվ. ծախս. և բյուջետ. հաշվ. ծախս. և բյուջետ..pdf 02

Չդասակարգված

2018 թ-ի բյուջեի և ծախսերի նախագծի քննարկման մասին

grutyun

Չդասակարգված

2018 թվականի նախահաշվի նախնական տարբերակը.

File

Չդասակարգված

երրորդ եռամսյակի բյուջեյի և ծախսերի կատարման նախահաշիվը

հոկտեմբեր (1)

Չդասակարգված